V roce 2020 můžete absolvovat tyto kurzy:

Stále jsou otevřené akreditovaný  rekvalifikační kurz:  Zámečník/  Obsluha CNC obráběcích strojů

rozsahu kurzu 300 hodin plus zkouška dle NK   /   rozsah kurzu 200 hodin plus zkouška dle NSK

Dále máte možnost složení profesní kvalifikační zkoušky dle zákona 179/2006 Sb.

podrobnější  informace na tel +420 775 755 137

Vzdělávací středisko poskytuje tyto služby:

Přihláška ke zkoušce

  • pořádání AKREDITOVANÝCH REKVALIFIKAČNÍCH KURZU ve strojírenských oborech, se zaměřením na praktické získání dovedností a zkušeností. Cílem kurzu je připravit absolventa tak, aby byl schopen okamžitě se zapojit do výrobní činnosti,
  • pořádáním administrativních kurzů Asistent/ka, sekretářka.
  • rekvalifikace námi vybraných uchazečů na zakázku pro potřeby konkrétní výroby a následné jejich zaměstnání u Vás,
  • prověření, vyzkoušení a posouzení uchazečů o zaměstnání ve strojírenských oborech – vhodné pro zaměstnavatele i agentury práce
  • pořádání kurzů v systému NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ (NSK)- zakončené profesní kvalifikační zkouškou. Absolvování těchto kurzů pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání, pomůže i všem těm, kteří sice něco vystudovali, ale poté pracovali v jiných oborech, mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad.
  • možnost složení profesní kvalifikační zkoušky dle zákona 179/2006Sb.

Např.17 letý chlapec opustí učební obor zedník, protože ho nebaví. Když je mu osmnáct, najde si práci ve strojírenské dílně. Napřed ve skladu expeduje a přesouvá výrobky, ale protože je šikovný a komunikativní, je pověřen  prácemi přímo na dílně při broušení, kompletaci výrobků a montáži, svařování. V těchto činnostech, které vystřídal, se naučil část povolání montéra ocelových konstrukcí a zámečníka, získal tedy dvě dílčí kvalifikace, v současnosti ale může jen těžko dosáhnout jejich uznání. Když změní místo, nebude mít v ruce nic, co by dokazovalo, že určité činnosti ovládá. Může však absolvovat zkoušku v zařízení, které vlastní povolení pro provádění takových zkoušek a získat oficiální  Potvrzení o vykonání profesní kvalifikační zkoušce (dříve dílčí zkoušce). Pokud těchto zkoušek vykoná více, může předložit certifikáty, a bude mu umožněno složit zkoušku pro získání úplné kvalifikace (např. závěrečnou učňovskou zkoušku nebo maturitní zkoušku). Kdo uspěje, obdrží výuční list či jiné vysvědčení dokládající jeho úplnou kvalifikaci. Dosáhne-li člověk uznání a certifikace výsledků svého učení, může se tím zlepšit jeho postavení na trhu práce, zvýší se jeho zaměstnatelnost. Zlepší se také jeho motivace k dalšímu vzdělávání.

Zajímavá informace:   citace ze zákona č. 586/1992 Sb.

(8) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

82a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Financování:

Firmy mohou využít programy, který poskytuje MPSV přes Úřad práce ČR. Více informací o projektech naleznete na stránkách MPSV.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.  

Soukromé osoby – uchazeči o zaměstnání  mohou v současné době také využít „zvolenou rekvalifikaci dle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti a zabezpečit si rekvalifikaci sám.

Přehled zkoušek a strojírenských akreditovaných kurzů:

 
Profesní kavlifikační zkouška Zámečník – kurz otevřen Dělník ve   strojírenské výrobě Montér strojů a   zařízení
kód NSK 23-003-H 23-007-E 23-004-E
Obsah zkoušky Normy a technická   dokumentace Řezání,   stříhání,pilování, Sestavování částí   strojů
Měření a kontrola délk. rozměrů broušení, ohýbání, vrtání Měření a kontrola
Řezání, stříhání,pilování, Stykové, bodové,tlakové, švové
broušení, ohýbání, vrtání svařování, pájení
Výroba jednoduchých součástí Ohýbání a zkružování
Rovnání kovů pod lisem a Rovnání kovů pod lisem a
ohřevem ohřevem
Orýsování Ruční nanášení barvy
Sestavování částí strojů Tmelení a broušení tmelených
Údržba, opravy, GO ploch
Ohýbání a zkružování
Svařování kovů
Volba postupů, pomůcek
Příprava na   zkoušku 45-75 minut 30-60 minut 30-60 minut
Trvání zkoušky 9,5-10,5 hodin 5,5-7,5 hodin 5,5-6,5 hodin
Akreditovaný   rekvalifikační kurz Zámečník – kurz otevřen Dělník ve   strojírenské výrobě Montér strojů a   zařízení
Obsah kurzu Normy a technická dokumentace Řezání, stříhání,pilování, Sestavování částí strojů
Měření a kontrola délk. rozměrů broušení, ohýbání, vrtání Měření a kontrola
Řezání, stříhání,pilování, Stykové, bodové,tlakové, švové
broušení, ohýbání, vrtání svařování, pájení
Výroba jednoduchých součástí Ohýbání a zkružování
Rovnání kovů pod lisem a Rovnání kovů pod lisem a
ohřevem ohřevem
Orýsování Ruční nanášení barvy
Sestavování částí strojů Tmelení a broušení tmelených
Údržba, opravy, GO ploch
Ohýbání a zkružování
Svařování kovů
Volba postupů, pomůcek
délka kurzu 300 hodin 100 hodin 250 hodin
Dílčí zkouška Opravář strojů a zařízení Montér ocelových konstrukcí Kontrolor strojírenských výrobků
kód NSK 23-001-H 23-002-H 23-006-E
Obsah   zkoušky Normy, dokumentace   stojů Normy a technické   podklady Diagnostikování   poruch strojů
Volba postupů, pomůcek Měření a kontrola Měření a kontrola délk. rozměrů
Montáž, demontáž strojů Řezání, stříhání,pilování,
Měření a kontrola broušení, ohýbání, vrtání
Řezání, stříhání,pilování, Sestavování, montáž, demontáž
broušení, ohýbání, vrtání ocelových konstrukcí
Funkční zkoušky strojů Prostředky pro manipulaci
Orýsování Rovnání kovů pod lisem a
Sestavování částí strojů ohřevem
Sestavování částí točivých str. Svařování kovů
Údržba, opravy, GO Volba postupů, pomůcek
Opravy elektr.částí strojů
Příprava na   zkoušku 45-75 minut 45-75 minut 20-40 minut
Trvání zkoušky 9,5-10,5 hodin 9,5-10,5 hodin 3,5-5 hodin
Akreditovaný   rekvalifikační kurz není v nabídce není v nabídce Kontrolor   strojírenských výrobků
Obsah kurzu Diagnostikování poruch strojů
Měření a kontrola délk. rozměrů
délka kurzu 150 hodin
Dílčí zkouška Vrtání kovových materiálů Soustružení kovových materiálů Obsluha CNC obráběcích strojů
kód NSK 23-025-H 23-022-H 23-026-H
Obsah zkoušky BOZP, orientace v normách a   technických Orientace v normách a   technických BOZP, orientace v normách a   technických
podkladech pro obráběcí práce podkladech pro obráběcí práce. podkladech pro obráběcí práce
Volba postupů práce, technologických   pod- Volba postupů práce a technolog.pod- Měření a kontrola. Modifikace   programů
mínek obrábění na vrtačkách a   vyvrtávačkách, mínek soustružení, potřebných   nástrojů pro CNC stroje. Upínání nástrojů a   obrobků,
volba nástrojů, pomůcek, materiálů. a pomůcek. jejich vzájemná poloha na různých   druzích
Měření a kontrola. Upínání a   ustavování na Měření a kontrola. Obsluha   soustruhů obráběcích CNC strojů.
vrtačkách a vyvrtávačkách. a vyvrtávaček, upínaní nástrojů,   poloto- Seřizování a údržba CNC strojů
Obsluha a ošetřování vrtaček a   vyvrtávaček varů. Ošetřování a údržba soustruhů
a vyvrtávaček. Určování   technologických
základen. Ruční ostření.
Příprava na zkoušku 30-60 min. 30-60 min. 30-60 min.
Trvání zkoušky 8-12 hodin 8-12 hodin 8-12 hodin
Akreditovaný   rekvalifikační kurz Vrtání kovových   materiálů Soustružení kovových materiálů Obsluha CNC   obráběcích strojů
Obsah kurzu BOZP, orientace v normách a   technických Orientace v normách a technických BOZP, orientace v normách a   technických
podkladech pro obráběcí práce podkladech pro obráběcí práce. podkladech pro obráběcí práce
Volba postupů práce, technologických   pod- Volba postupů práce a technolog.pod- Měření a kontrola. Modifikace   programů
mínek obrábění na vrtačkách a   vyvrtávačkách, mínek soustružení, potřebných   nástrojů pro CNC stroje. Upínání nástrojů a   obrobků,
volba nástrojů, pomůcek, materiálů. a pomůcek. jejich vzájemná poloha na různých   druzích
Měření a kontrola. Upínání a   ustavování na Měření a kontrola. Obsluha   soustruhů obráběcích CNC strojů.
vrtačkách a vyvrtávačkách. a vyvrtávaček, upínaní nástrojů,   poloto- Seřizování a údržba CNC strojů
Obsluha a ošetřování vrtaček a   vyvrtávaček varů. Ošetřování a údržba soustruhů
a vyvrtávaček. Určování   technologických
základen. Ruční ostření.
délka kurzu 150 hodin 150 hodin 200 hodin
kurz není v nabídce kurz není v nabídce Kurz probíhá
Dílčí zkouška Broušení kovových materiálů Frézování kovových materiálů
kód NSK 23-024-H 23-023-H
Obsah zkoušky BOZP, orientace v normách a   technických BOZP, orientace v normách a technických
podkladech pro obráběcí práce podkladech pro obráběcí práce
Volba postupů práce a technolog.pod- Volba postupů práce a technolog.pod-
mínek broušení, potřebných nástrojů mínek frézování, hoblování, protahování
a pomůcek. Měření a kontrola. a obrážení, volba nástrojů a pomůcek.
Upínání brousísích nástrojů,   obrobků, jejich Měření a kontrola. Obsluha fréz, hoblo-
vzájemná polohana různých druzích   brusek, vaček, obrážeček a protahovaček.
honovačkách a ševingovacích   strojích. Ošetřování fréz, hoblovaček, obrážeček a
Vyvažování brousísích kotoučů.   Obsluha protahovaček.
brusek. Ošetření a údržba brusek,   honovaček, Určování technologic. základen polotovarů.
ševingov. strojů.
Určování technologic. základen   polotovarů.
Příprava na zkoušku 30-60 min. 30-60 min.
Trvání zkoušky 8-12 hodin 8-12 hodin
Akreditovaný   rekvalifikační kurz Broušení kovových   materiálů Frézování kovových materiálů
Obsah kurzu BOZP, orientace v normách a   technických BOZP, orientace v normách a technických
podkladech pro obráběcí práce podkladech pro obráběcí práce
Volba postupů práce a technolog.pod- Volba postupů práce a technolog.pod-
mínek broušení, potřebných nástrojů mínek frézování, hoblování, protahování
a pomůcek. Měření a kontrola. a obrážení, volba nástrojů a pomůcek.
Upínání brousísích nástrojů,   obrobků, jejich Měření a kontrola. Obsluha fréz, hoblo-
vzájemná polohana různých druzích   brusek, vaček, obrážeček a protahovaček.
honovačkách a ševingovacích   strojích. Ošetřování fréz, hoblovaček, obrážeček a
Vyvažování brousísích kotoučů.   Obsluha protahovaček.
brusek. Ošetření a údržba brusek,   honovaček, Určování technologic. základen polotovarů.
ševingov. strojů.
Určování technologic. základen   polotovarů.
délka kurzu 150 hodin – kurz není v nabídce 200 hodin- kurz není v nabídce