• Strojírenská výroba

  Zajištujeme komplexní strojírenskou výrobu dle zadané výkresové dokumentace. Zajištujeme svařování a opracování na CNC obráběcích strojích. Výroba ocelových konstrukcí, svařovaní součástí strojů, důlních komponentů apod.
  Výrobní možnostiReference

 • Svářečská škola

  Svářečská škola vznikla jako součást již existujícího Integrovaného školícího střediska. Výuka svářečů je prováděna pod dozorem instruktorů s potřebnou certifikací
  Nabídka kurzůTermíny kurzů

 • Integrované vzdělávací středisko

  Pořádání akreditovaných rekvalifikačních kurzů v oboru kovoobráběč a zámečník, se zaměřením na praktické získání dovedností a zkušeností.
  Naše službyNabídka kurzů

Zajištujeme komplexní strojírenskou výrobu dle zadané výkresové dokumentace. Zajištujeme svařování a opracování na CNC obráběcích strojích. Výroba ocelových konstrukcí, svařovaní součástí strojů, důlních komponentů apod.

Svářečská škola vznikla jako součást již existujícího Integrovaného školícího střediska. Výuka svářečů je prováděna pod dozorem instruktorů s potřebnou certifikací.

Pořádání akreditovaných rekvalifikačních kurzů ve strojírenských oborech např. Obsluha CNC obráběcích strojů, zámečník atd. se zaměřením na praktické získání dovedností a zkušeností.

31.10.2022 byl ukončen projekt s názvem :

Rekonstrukce areálu společnosti PMB-ZOS s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020939, který byl spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu byla investice do stávajícího majetku, kde hlavní důvod byla modernizace samotné stávající činnosti žadatele – jak výrobní, tak školící. Areál byl zastaralý, jeho stáří se odhaduje přes 41 let (neexistuje doklad o stáří nemovitosti v archivech stavebního úřadu). Byl čas na zásadní investice a přípravu pro budoucí rozvoj společnosti a to se myslím podařilo.

Průběh realizace:

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce areálu společnosti PMB-ZOS s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020939, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR…

Cílem projektu je investice do stávajícího majetku žadatele, kde důvodem není rozšíření podnikatelské činnosti žadatele, nýbrž modernizace samotné stávající činnosti žadatele – jak výrobní, tak školící. Stávající areál je zastaralý, jeho stáří se odhaduje přes 41 let (neexistuje doklad o stáří nemovitosti v archivech stavebního úřadu), dosavadní investice měly spíš kosmetický charakter a řešily zejména udržování stavu objektů pro běžný chod výroby. Vzhledem k ekonomické situaci žadatele nastal čas na zásadní investice a přípravu pro budoucí rozvoj.

Realizace cíle je rozdělena na dvě části:

 1. část – Dodávka a instalace fotovoltaických panelů
 2. část – Realizace stavebních prací