Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce areálu společnosti PMB-ZOS s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020939, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem projektu je investice do stávajícího majetku žadatele, kde důvodem není rozšíření podnikatelské činnosti žadatele, nýbrž modernizace samotné stávající činnosti žadatele – jak výrobní, tak školící. Stávající areál je zastaralý, jeho stáří se odhaduje přes 41 let (neexistuje doklad o stáří nemovitosti v archivech stavebního úřadu), dosavadní investice měly spíš kosmetický charakter a řešily zejména udržování stavu objektů pro běžný chod výroby. Vzhledem k ekonomické situaci žadatele nastal čas na zásadní investice a přípravu pro budoucí rozvoj.

 

Realizace cíle je rozdělena na dvě části:

  1. část – Dodávka a instalace fotovoltaických panelů
  2. část – Realizace stavebních prací