„Rekonstrukce areálu společnosti PMB-ZOS s.r.o.“ ukončena k 31.10.2022

Naše společnost zrealizovala projekt s názvem „Rekonstrukce areálu společnosti PMB-ZOS s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020939, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem projektu byla investice do stávajícího majetku žadatele, kde důvodem nebylo rozšíření podnikatelské činnosti žadatele, nýbrž modernizace samotné stávající činnosti žadatele – jak výrobní, tak školící. Stávající areál byl zastaralý, jeho stáří se odhaduje přes 41 let (neexistuje doklad o stáří nemovitosti v archivech stavebního úřadu), dosavadní investice měly spíš kosmetický charakter a řešily zejména udržování stavu objektů pro běžný chod výroby. Vzhledem k ekonomické situaci žadatele nastal čas na zásadní investice a přípravu pro budoucí rozvoj.

 

Realizace cíle byla rozdělena na dvě části:

  1. část – Dodávka a instalace fotovoltaických panelů
  2. část – Realizace stavebních prací

 

Projekt s názvem „Rekonstrukce areálu společnosti PMB-ZOS s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/19_277/0020939 byl úspěšně ukončen ke dni 31.10.2022.