Délka kurzu:  200 hodin

Náplň kurzu:

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Modifikace programů pro CNC stroje

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů

Obsluha číslicově řízených výrobních strojů

Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů