Délka kurzu:  300 hodin

Náplň kurzu:

Úvod do odborného výcviku-BOZP při práci, požární ochrana , první pomoc

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.)

Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích a dalších strojů

Rovnání kovů pod lisem pomocí ohřevu

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, popř. přístrojů                               

Sestavování části strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav strojů a zařízení

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích

Svařování kovů

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí