Svářečská škola

Svářečské škola vznikla jako součást již existujícího Integrovaného školícího střediska.

Výuka svářečů je prováděna pod dozorem instruktorů s potřebnou certifikací, kteří mají vysokou kvalifikaci, mnohaleté zkušenosti a jsou držiteli diplomu Evropský praktik. Svářečské centrum je vybaveno svařovnou s 8 pracovními boxy, učebnou s didaktickou technikou, sociálním zařízením. Pro zájemce jsme schopni zajistit ubytování a stravování.

Financování: 

Firmy mohou využít programy, který poskytuje MPSV přes Úřad práce ČR. Více informací o projektech naleznete na stránkách MPSV.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech. 

Soukromé osoby – uchazeči o zaměstnání  mohou v současné době také využít „zvolenou rekvalifikaci dle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti a zabezpečit si rekvalifikaci sám.

 

Snažíme se našim rekvalifikantům  zajistit komplexní služby.

Naše svářečská škola se zaměřuje především na přípravu svářečů k osvojení si dostatečných znalostí a zručností potřebných pro zvládnutí zkoušek podle českých, evropských i mezinárodních norem (ČSN, EN, ISO).

Nabízíme:

Základní kurzy svařování dle novelizované normy ČSN 05 0705:

ZK 111  1.1  ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou

ZK 135  1.1  svařování el. obloukem tavící se elektrodou v ochr. Plynu  a ZK 135 8

ZK 141  1.1  svařování el. obloukem netavící se elektrodou v ochr. Plynu a ZK 141 8

ZK 311 1.1   ruční plamenové svařování kyslíko-acetylenovým plamenem

Sdružený kurz pro zámečnické práce ( ZK 111 1.1 nebo ZK 135 1.1+ ZP 311-2 1.1 )

 

 

Nabízíme zaškolení dle ČSN 05 0705 např.:     

ZP 311-2 1.1 Zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem

ZP 311-1  1.1 Zaškolení pro ruční stehování kyslíko-acetylénovým plamenem

ZP 111-1 1.1 Zaškolení pro ruční stehování el.obloukem obalenou elektrodou

ZP 135-1 1.1 Zaškolení pro ruční stehování el.obloukem v ochr.aktivního plynu

Termín a druh zaškolení dle Vašich požadavků.

 

Doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705

(Prodloužení platnosti základních kurzů – platnost 2 roky)

 

Přípravný kurz k úředním zkouškám dle nové normy ČSN EN ISO 9606-1 (Norma ČSN EN 287-1 ukončila platnost k 31.10.2015)

v metodách : 135, 111, 141, 311 (MAG, MMA, TIG (WIG), GM )

Platnost 3 roky !

 

Periodické přezkoušení svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1

Metody: 135, 111, 141, 311  (MAG, MMA, TIG (WIG), GM )

 

Naší zkušebními organizací je: CWS ANB.

 

Přípravný kurz ke státním zkouškám může uchazeč absolvovat i bez základního kurzu pro danou metodu svařování.

Absolventi získávají po úspěšném absolvování kurzů svářečské průkazy s celostátní platností.
Tyto doklady jsou vydávány ve spolupráci s Českou svářečskou společností ANB.

 

Další služby :

Možnost zajištění ubytování a stravování pro účastníky kurzů.

Poradíme nebo zajistíme zpracování žádostí pro využití příspěvku prostřednictvím programu „Vzdělávejete se pro růst!“ .

 

Máte-li zájem o nějaký výše jmenovaný kurz,  vyplňte přiloženou přihlášku nebo nás kontaktujte na kupkova@pmb-zos.cz, popř. se přijděte domluvit osobně. :

Přihláška ke kurzu:  formát .pdf

Uchazeč o svářečský kurz musí splňovat tyto podmínky:
zdravotní způsobilost a dosažení věku 18-ti let.

V případě dotazů nás kontaktujte:

Položky označené * jsou povinné.